Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej 2013

8 stycznia 2013

Zgodnie z art. 1 pkt 17
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 152,
Poz. 897) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru
odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Szerzyny,
wpisane zostały następujące przedsiębiorstwa:

1) TRANS-FORMERS
KARPATIA
Spółka z o.o.,

ul. Krakowska 46, 33-100
Tarnów,

Tel.: (14) 62 63 540

NIP 873-10-14-995

REGON 850384270

2) Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. Okrężna 11, 33-100
Tarnów,

Tel.: (14) 621 82 47

NIP 873-020-86-97

REGON 850033843

3) Przedsiębiorstwo
Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.

ul. Wyspiańskiego 3,
33-300 Nowy Sącz,

Tel.: (18) 442 01 00

NIP 734-10-12-350

REGON 490376978

4) Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64,
30-740 Kraków,

Tel.: (12) 653 88 55

NIP 679-25-87-750

REGON 357054048

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00