Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Półkolonie w okresie wakacyjnym

6 maja 2015

 Wójt Gminy Szerzyny we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych zamierza zorganizować półkolonie w okresie wakacyjnym dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


 

Z wypoczynku letniego skorzystają dzieci i młodzież w wieku do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie).

Turnus wypoczynkowy półkolonii potrwa 10 dni, w ramach, którego dzieci będą mieć zapewnione miejsce, w którym odbywają się zajęcia, wyżywienie (2 posiłki dziennie), transport (w miejscu gdzie będzie realizowany program), ubezpieczenie, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz program kulturalno – oświatowy, jak również program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Założenia organizacyjne związane z półkolonią:

  termin, w którym będą się odbywały półkolonie: druga połowa miesiąca lipca,
  każdego dnia będą się odbywały zajęcia, przez co najmniej 6 godzin dziennie,

  planowany jest m.in. biwak, zajęcia sportowe, kulinarne, wycieczki, zajęcia plastyczne, konkursy, gry i zabawy ruchowe,

  wyżywienie oraz ubezpieczenie będzie pokryte z pozyskanych środków pieniężnych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych finansuje wypoczynek w wysokości 310 zł na każde dziecko, rodzic dopłaca 50 zł.   

Szczegóły związane ze zgłoszeniem zainteresowanych półkoloniami mozna uzyskać u dyrektorów Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół na terenie Gminy Szerzyny. Uruchomienie projektu jest warunkowane potwierdzeniem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00