Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Prognoza II stopień na dzień 7.01.2020

7 stycznia 2020

Prognoza na dzień 7 stycznia 2020 r. wskazuje na wystąpienie w dniu dzisiejszym ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatów: krakowskiego, suskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego, brzeskiego, nowosądeckiego oraz na terenie Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,

unikać wietrzenia pomieszczeń,

włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,

w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,

śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in. szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Władze gmin, powinny:

podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Podmioty gospodarcze, powinny:

zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,

zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Zarządcy dróg, powinni:

prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00