Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Program Aktywna tablica 2017

13 października 2017

AKTYWA TABLICA 2017r.

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informcyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej w Szerzynach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Ołpinach wraz z Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Szerzyny przygotowali wnioski o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych.

Łączna suma dofinansowania to 28 tyś. zł. Organ prowadzący szkoły wniesie wkład własny w kwocie 7 tyś zł. Całkowita wartość to 35 tyś zł.

Z powyższych środków zostaną zakupione 4 monitory interaktywne. 

Założeniem programu jest przesłanie, że jedynym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Jednym z założeń reformy systemu oświaty jest upowszechnienie innowacji pedagogicznych w szkołach przez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00