Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Projekt Poznaj Polskę 2022

23 marca 2022

W marcu br. Gmina Szerzyny złożyła 11 wniosków dla 2 grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych oraz klasy IV-VIII szkół podstawowych) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Zostały przyznane środki finansowe dla 5 szkół z terenu naszej gminy w łącznej kwocie: 74.056 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki, w ramach czterech obszarów edukacyjnych: śladami Polskiego Państwa Podziemnego; śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego; kultura i dziedzictwo narodowe; największe osiągnięcia polskiej nauki.

Całkowity koszt wycieczek to: 103.757 zł, wkład własny: 29.701 zł. Czas trwania projektu od dnia podpisania porozumienia do 24 czerwca 2022 roku.

Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wycieczki jedno lub dwudniowe organizowane są w miesiącach od kwietnia do 24 czerwca 2022 r. Dzieci i młodzież odwiedzą takie miejsca jak: Kraków, Bóbrkę, Wieliczkę, Zakopane, Warszawę, Solinę, Wrocław, Kalwaria Zebrzydowska, Sanok, Wadowice.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00