Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

29 grudnia 2020

 

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

 

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 2024

 

Asysten Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością edycja 2024

 

Posiłek w szkole i w domu edycja 2024.

 

Remont drogi gminnej „Żurowa – Podlesie – Dobrocin” grudzień 2023

 

Remont drogi gminnej „ Ołpiny – Dębina” grudzień 2023

 

Remont drogi gminnej „Szerzyny – Skarpięta” grudzień 2023

 

Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w gminie Szerzyny listopad 2023

 

Remont drogi gminnej Ołpiny – Cmentarz Wojenny nr 200646K w miejscowości Ołpiny

 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3

 

Wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwiecień 2023

 

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Remont drogi gminnej „ Czermna – Jesionki” nr 203858 K w miejscowości Czermna

 

Remont drogi gminnej „ Ołpiny – Kielec” nr 200638K w miejscowości Żurowa, Ołpiny

 

Remont drogi gminnej „ Ołpiny – Teresin koło SUR” nr 200636K w miejscowości Ołpiny

 

Remont drogi gminnej „ Szerzyny – Radoszyce k. KR” nr 200608 K w miejscowości Szerzyny

 

Remont drogi gminnej „ Swoszowa – Centrum” nr 200633 K w miejscowości Swoszowa

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czermna w Gminie Szerzyny październik 2022

 

Posiłek w domu i w szkole wrzesień 2022

 

Remont drogi gminnej nr 200644K Ołpiny – Rożnowice w km 0+000 do 0+945 w miejscowości Ołpiny, Gmina Szerzyny czerwiec 2022

 

Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku droga Żurowa Niwa

Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku droga Czermna Zakobyle

Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku droga Czermna Góry I

Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku droga Czermna Góry

Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku droga Czermna Srokowiec

Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku droga Ołpiny Teresin

Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku droga Szerzyny Radoszyce

Posiłek w domu i w szkole – realizacja programu w Gminie Szerzyny – czerwiec 2021

Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny czerwiec 2021

Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2020 roku