Promocja i wystawa wieś Ołpiny 2015

27 maja 2015

PROMOCJA ALBUMU „GMINA SZERZYNY NA STAREJ FOTOGRAFII”W DOMU KULTURY W OŁPINACH

Dnia 16 maja w Ołpinach przygotowana została przez pracownice w Domu Kultury promocja albumu fotograficznego wydanego przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach pt. „Gmina Szerzyny na starej fotografii” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Ołpin, użyczający zdjęcia, Przewodnicząca Rady Gminy Szerzyny Stanisława Ryba, Waleria Niziołek – emerytowana nauczycielka historii, sołtys wsi Roman Gabryel, radni oraz osoby z poza gminy, których korzenie tkwią w Ołpinach. Po wprowadzeniu miejscowa młodzież odczytała wybrane fragmenty dotyczące rysu historycznego wszystkich miejscowości naszej gminy. Następnie rozpoczął się wieczór wspomnień. Mieszkańcy przypominali sobie stare czasy, które zostały utrwalone na fotografiach. W czasie wspólnych rozmów zebrani zaproponowali, aby został wydany kolejny album pod nazwą „Ołpiny na starej fotografii”.

Wszystkie zdjęcia posiadają wartość historyczną i etnograficzną. Fotografie zamieszczone w albumie umożliwiają młodemu pokoleniu poznanie swojej przeszłości, a nam wszystkim pozwalają na uświadomienie sobie dystansu jaki pokonaliśmy w ciągu swojego życia. Publikacja ta jest ciekawym materiałem pozwalającym zapoznać się ze zmieniającą się architekturą, zabudową i otoczeniem, ukazuje trud naszych ojców i dziadów. Przeglądanie albumu jest wycieczką poznawczą i sentymentalną w przeszłość naszej małej Ojczyzny.

Maria Hołda

 

 

 

 

WYSTAWA

GMINA SZERZYNY NA STAREJ FOTOGRAFII”

W OŁPINACH

Od 06 do 26 maja w Domu Kultury w Ołpinach można było zwiedzić wystawę pod nawą „Gmina Szerzyny na starej fotografii”. Czarno-białe pożółkłe już fotografie utrwaliły to co odległe, często znane ze słyszenia. Zdjęcia zatrzymały chwilę, uchwyciły czas. Na wielu zdjęciach można było rozpoznać osoby z rodziny, znajomych, których już nie ma wśród nas.

Wystawę w Domu Kultury w Ołpinach zwiedziły osoby dorosłe, rodacy z Ołpin, studenci, oraz młodzież z Zespołu Szkół w Ołpinach wraz z dyrektor Anną Niemiec oraz z nauczycielami Małgorzatą Pilch, Haliną Marczyk, Marią Wrzosek oraz Markiem Mężykiem. Dla młodzieży wystawa pod nazwą „Gmina Szerzyny na starej fotografii” była żywą lekcją historii. Dla osób dorosłych była miłym wspomnieniem z dawnych lat. Uczestnikom wystawy towarzyszyły wspomnienia, refleksje i zaduma. Do tej wystawy można nawiązać słowa piosenki „Powróćmy jak za dawnych lat…”

Maria Hołda

 

{gallery}ROK_2015/galeria6{/gallery}

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00