Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych luty 2021

9 lutego 2021

Wójt Gminy Szerzyny – Gminny Komisarz Spisowy

informuje o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

W związku z wydłużeniem terminu naboru kandydatów wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, poczty elektronicznej na adres: szerzyny@szerzyny.pl , platformy ePUAP, w terminie do dnia ( dzień wpływu do UG Szerzyny ) 16.02.2021 r. do godz. 1530 na adres: Urząd Gminy Szerzyny; 38-246 Szerzyny 521 w zaklejonych kopertach pozbawionych danych identyfikujących osobę kandydata, z dopiskiem: „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego w Gminie Szerzyny – NSP 2021 ”.

mgr Grzegorz Gotfryd

Wójt Gminy Szerzyny – Gminny Komisarz Spisowy

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00