Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

14 marca 2019

1. Pełna nazwa jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach

38-246 Szerzyny 544

tel./fax: (14)6517400

e-mail: zsszerzyny@wp.pl

 

    2. Kierownictwo:

Dyrekcja Zespołu Szkół w Szerzynach

Dyrektor mgr Wacław Sychta

    3. Rys historyczny

Wzmianki o osadzie pochodzą z XII i XIII wieku. Wieś została wyludniona przez najazd tatarski w 1241 roku i następne. Szerzyny ulokował prawnie na prawie magdeburskim 23 czerwca 1348 roku król Kazimierz Wielki. Przy parafii istniała szkoła parafialna.

Pierwsze wzmianki o szkole parafialnej w Szerzynach pochodzą z roku 1595, istniała ona z przerwami do XVIII wieku. Znajdowała się wówczas obok skrzyżowania dróg Ołpiny – Swoszowa na placu grodzkim, naprzeciw „domu ubogich”. Później nadano jej nazwę „organistówka”.

Uczył w niej organista Imbrantowicz Józef. Po jego śmierci w szkole od 1870 roku uczył Kapłański Alojzy, który zmarł tragicznie podczas I wojny światowej. Ze względu na trudne warunki lokalowe podjęto decyzję o budowie nowego, większego budynku szkolnego. W 1900 roku na zebraniu wiejskim podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Plan i kosztorys nowego budynku przywieziono ze Lwowa. Nowy  budynek szkolny oddano do użytku w roku 1911. Pomimo, że został oddany do użytku nowy budynek szkolny, nauka w dalszym ciągu odbywała się również w „organistówce” aż do 1917 roku.

Sytuacja ta była wynikiem małej ilości sal lekcyjnych w nowej szkole oraz dużej ilości uczniów. Aby odciążyć dzieci dochodzące do szkoły z oddalonych nawet o 10 km od szkoły domów, wybudowano szkołę w Swoszowej oraz na Podlesiu Szerzyńskim. 

Podjęto inicjatywę o budowie nowej szkoły, ale działania wojenne spowodowały, że plany te mogły się urzeczywistnić dopiero kilkanaście lat później. Realne plany dotyczące budowy nowego budynku szkolnego powstały po II Wojnie Światowej, w 1946 roku. Zawiązany został w tym czasie Komitet Budowy nowej szkoły, który rozpoczął prace przygotowawcze. Sama budowa, po długotrwałych zbiórkach materiałów budowlanych i pieniędzy wśród mieszkańców wsi, rozpoczęła się pod koniec maja 1948 roku. Pomimo wielu trudności budowa ukończona została w 1952 roku.

Po kilku latach budynek starej szkoły zaadaptowany został na mieszkania dla nauczycieli, a w latach 60-tych i 70-tych przeszedł remont kapitalny (m.in. dobudowano piętro i  wymieniono dach  na kryty blachą). Obecnie w budynku tym mieści się 6 mieszkań oraz Państwowe Przedszkole w Szerzynach. 

Pomimo wybudowania nowej szkoły okazało się po kilkunastu latach, że nadal brak jest miejsca dla wszystkich uczniów. Władze szkolne wynajmowały jakiś czas pomieszczenia w budynku, w którym wcześniej mieścił się Urząd Gminy. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły Jana Niezgody oraz władz gminy na początku lat 80-tych rozpoczęto rozbudowę istniejącego budynku szkolnego. Ostatecznie inwestycja została zakończona w 1989 roku i mieszkańcy Szerzyn otrzymali do użytku nowoczesny budynek szkolny.

Po ukończeniu rozbudowy szkoły okazało się, że brak jest sali gimnastycznej. Ta inwestycja doczekała się realizacji dzięki staraniom władz gminy oraz dyrektora szkoły Stanisława Żołny. Pełno wymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem, została ukończona i oddana do użytku w 1994 roku. Oprócz zajęć z wychowania fizycznego jest ona wykorzystywana do organizacji gminnych i powiatowych zawodów sportowych, uroczystości szkolnych. Z sali w okresie zimowym korzysta też klub sportowy LKS Liwocz z Czermnej.

Z dniem 1 września 1999 roku weszła w życie reforma systemu edukacji, która wprowadziła 6-letnią szkołę podstawową a po niej 3-letnie gimnazjum. W tym czasie powstał Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Do Gimnazjum uczęszczają dzieci z Szerzyn i ze Swoszowej.

W  roku 2003 z inicjatywy władz gminy, została podjęta bardzo ważna inwestycja, dzięki której w budynku w szkolnym  została dokonana wymiana wszystkich okien, drzwi zewnętrznych na nowe z PCV. Cały kompleks budynków szkolnych, wraz z domem nauczyciela otrzymał termoizolację /płyty styropianowe i tynki akrylowe/.

W grudniu 2005 roku nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową. W jej skład wchodzi 11 komputerów Apple Macintosh, projektor, drukarka laserowa i skaner.
W tej pracowni jest możliwość wykorzystania radiowego łącza internetowego.

Ważne wydarzenie z życia szkoły to 3 czerwca 2007 roku. Wtedy odbyła się ważna uroczystość nadania naszej szkole imienia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rada Rodziców ufundowała tablicę pamiątkową i sztandar, który jest ozdobą ważnych uroczystości szkolnych oraz Dnia Patrona, który obchodzony jest w naszej szkole 28 maja.

W 2008 roku przy sali gimnastycznej utworzono siłownię szkolną i zakupiono pierwsze urządzenia: wielofunkcyjny 8-stanowiskowy Atlas oraz nowoczesną bieżnię dzięki hojności i pomocy wielu sponsorów. Wszystkie zakupione urządzenia posiadają certyfikaty. Planowany jest dalszy zakup akcesoriów do siłowni.

W wyniku starań obecnego dyrektora szkoły w styczniu 2008 roku szkoła otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego nowoczesne Centrum Multimedialne do biblioteki szkolnej /cztery komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu + urządzenie wielofunkcyjne /drukarka, skaner i ksero/. Zakupiono nowe stoły, krzesła i biurko.

W maju 2008 roku z tego samego funduszu gimnazjum otrzymuje nowoczesną pracownię komputerową IBM PC /10 komputerów + 1 serwer/ oraz drukarkę laserową i skaner. Pracownia podłączona jest do sieci Internet – Neostrada. W ten sposób zamieniono pracownię z 1999 roku otrzymaną z programu „Internet dla Gmin”, która była przestarzała.

Wewnątrz budynków szkolnych przeprowadzono remonty kapitalne toalet i łazienek uczniowskich, położono płytki ceramiczne oraz osprzęt sanitarny. W październiku 2008 roku z inicjatywy obecnego dyrektora i przy pomocy władz gminy wykonano wymianę pokrycia dachowego na szkole podstawowej. W kwietniu 2009 roku wykonano montaż kwasoodpornych wsadów kominowych do pieców gazowych w 6-ciu mieszkaniach Domu Nauczyciela. Uzupełniono wszystkie wentylacje i zabezpieczenia przed ptakami.

W październiku 2008 roku przy pomocy funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej z Warszawy i wsparciu Urzędu Gminy, założono monitoring wizyjny, który zabezpiecza wejścia szkolne, podwórka i korytarze. Założono 9 kamer w tym dwie na podczerwień oraz urządzenie nagrywające. W znacznym stopniu zwiększyło to bezpieczeństwo uczniów w szkole.

W tym czasie wyremontowano 3 sale lekcyjne, bibliotekę, sekretariat i gabinet dyrektora, zakupiono nowe meble klasowe, biurowe i sprzęt komputerowy. W części sal wymieniono ławki i krzesła.

Obecnie przy usilnym staraniom władz gminy w części stadionu szkolnego i dawnego basenu ppoż.  powstał kompleks sportowo-rekreacyjny Orlik 2012.