Punkty widokowe

20 marca 2019

Gmina Szerzyny położona jest na wschodnim krańcu województwa małopolskiego. Od południowego wchodu graniczy z gminą Skołyszyn a od południowego zachodu z gminą Biecz, od zachodu z gminą Rzepiennik Strzyżewski a od północnego zachodu z gminą Ryglice, od północnego wchodu z gminą Jodłowa a od wchodu z gminą Brzyska. Według przyjętego systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej gmina Szerzyny w całości znajduje sie na obszarze Prowinji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, w Podprowincji: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie w Makroregionie Pogórza Środkowobeskidzkiego, w Mezoregionie Pogórza Ciężkowickiego. Na odcinku gminy Szerzyny wystepują takie wzniesienia jak: Ostry Kamień (483m); w Swoszowej Wysoki Łaz (453m), Góra Gilowa (502m); w Czermnej Rysowany Kamień (427m). Grzbiety te można zaliczyć do typu krajobrazowego gór niskich. Porośniete są one lasami, wśród których przeważa sosna i jodła, a także buk i brzoza.

  1. Ostry Kamień jest to piaskowcowa wychodnia skalna. Znajduję sie ona na grzbiecie Pasma na szczycie o tej samej nazwie. Skała  odsłania się głównie od strony południowej, osiągając wysokość 2-4 m i długość ok. 20 m. Główną część skały tworzy okazała, leżąca ukośnie grzęda skalna o gładkiej powierzchni od strony południowej z warstawami ławic widocznymi od północy. Górna krawędź jest ostra, co może być źródłem nazwy skały. Od strony północnej zwracają uwagę niezwykle ciekawe trzy wgłębienia w skale, przypominające siedziska foteli. Zbudowany z gruboławicowych piaskowców zlepieńcowych i zlepieńców ustawionych stromo pod kątem 60 stopni.
  2. Góra Gilowa – Swoszowa to zalesiona kulminacja we wschodniej części Pasma Brzanki, pod jej szczytem partyzanci Armii Krajowej w udanej zasadzce na hitlerowskie ciężarówki (1944r.) zdobyli duże ilości broni i amunicji.
  3. Rysowany kamień Czermna – zalesiony szczyt na północny zachód od Liwocza, w części przygrzbietowej znajdują się okazy skałek piaskowca ciężkowickiego, największy okaz obejrzeć można w pobliżu szczytu, podobno zachowały się na nim ślady niedźwiedzich pazurów.
  4. Na szczególną uwagę zasługuje skała Borówka należąca do wsi Żurowa. Jak pisał w 1847 r. Maciej Bogusz Stęczyński znajdowała się ona na „podniesionym wzgórzu pośród wieńca brzóz i sosen szeroki swój i łysy szczyt jakby łeb olbrzyma na wąskiej w stosunku do swojego ogromu podstawie dziwnie pochylony, co chwila zda sie upadkiem grożący dumnie wznosi się do nieba.”

    Drzewa jednak urosły od tego czasu. Obecnie położona jest w niewielkim kompleksie na południowy wschód od centrum Żurowej, praktycznie na granicy z Ołpinami. „Borówkę” tworzy kompleks okazałych piaskowcowych form skalnych, złożony z dwóch baszt połączonych grzędą. Wysokość wschodniej baszty wynosi 20m. U jej podstawy znajduje sie olbrzymia wnęka powstała w wyniku procesu wietrzenia. Powierzchnia ścian skalnych obu baszt urozmaicona jest różnymi formami wietrznymi. Baszta zachodnia jest niższa. Jej wysokość wynosi 15 m. Posiada u podstawy sporą szczelinę.

Pomniki przyrody ożywionej w Gminie Szerzyny

Miejscowość Nazwa obiektu Położenie Zarządzający
Ołpiny Dęby szypułkowe 2 szt. Park podworski w Ołpinach Wacław Wojnarski
Ołpiny Dąb czerwony Park podworski w Ołpinach Wacław Wojnarski
Ołpiny Lipa drobnolistna Park podworski w Ołpinach Wacław Wojnarski
Szerzyny Dąb szypułowy przy drodze na cmentarz w Szerzynach Stanisław Dudek zam. Szerzyny 486
Czermna Lipa drobnolistna na gruncie pani Małgorzaty Przybyło Małgorzata Przybyło zam. Czermna 123
Czermna Sosna wejmutka w pobliżu Szkoły Podstawowej w Czermnej Urząd Gminy w Szerzynach
Czermna Dąb szypułkowy przy kościele parafialnym w Czermnej Paria Rzym-Kat. w Czermnej
Szerzyny Dąb szypułkowy niedaleko kościoła w Szerzynach Gmina Szerzyny