Regulamin konkursu na wieniec dożynkowy 2015

10 sierpnia 2015

I. Kategoria: TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY

 

Cel konkursu:

– kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych żywych tradycji regionalnych wicia wieńca, jako głównego rekwizytu dożynek,

– rozbudzanie zainteresowań twórczością ludową,

– prezentacja wieńców dożynkowych z terenu gminy Szerzyny,

– promocja wieńców, które formą i użytymi materiałami nawiązują do tradycyjnych dawnych wieńców dożynkowych,

– upowszechnienie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów,

– promocja walorów polskiej wsi.

 

Zakres przedmiotowy: OPIS WIEŃCA TRADYCYJNEGO

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie Gminy Szerzyny.

Wieniec tradycyjny wykonany był w kształcie:

– kopuły, o podstawie kolistej i krzyżujących się u szczytu ramion,

– stożka, utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden na drugim, każdy o mniejszej średnicy,

– korony witej z różnych rodzajów zbóż.

Powinien być wity z płodów ziemi: roślin, ziół, bulw, korzeni, owoców i elementów podtrzymujących np.: wiklina, drewno.

Szkielet konstrukcyjny wieńca tradycyjnego wykonany był zazwyczaj z wikliny bądź z drewna. Ramiona wieńca oplecione były kłosami różnego rodzaju zbóż. Wieńce dekorowano żywymi, bądź bibułowymi kwiatami, owocami, ziołami i kolorowymi naturalnymi wstęgami.

Do dna przymocowywane były drążki służące do niesienia wieńca.

 

Prezentacja wieńca

Należy dokonać prezentacji (ośpiewanie wieńca) lub zaprezentować obrzęd dożynkowy. 

Ośpiewanie wieńca powinno trwać od 5 do 10 min i ma zawierać elementy obrzędu ludowego lub przyśpiewek dożynkowych. Ośpiewanie powinno być pozbawione akcentów odnoszących się do problemów lokalnych.

Mile widziane będą stroje ludowe, w których grupy wieńcowe dokonają prezentacji. 

 

Kryteria oceny:

Powołana przez organizatorów komisja składająca się z etnografów dokona oceny wieńców, przyznając miejsca i biorąc pod uwagę:

a) walory estetyczne i wkład pracy: kompozycja, staranność wykonania, dobór barw, sposób zdobienia, stopień trudności,

b) sposób wykonania:

– kształt wieńca, zgodny z tradycją,

– użyte materiały: kłosy różnych rodzajów zbóż, owoce, warzywa, kwiaty,

– wykonanie szkieletu (z wikliny lub z drewna) dopuszcza się użycie innych materiałów (np. drut)

c) ogólny wyraz artystyczny.

 

Wieniec tradycyjny nie może być wyklejany !

 

II Kategoria: WSPÓŁCZESNY WIENIEC DOŻYNKOWY

 

Zakres przedmiotowy:

– kształt: dowolny

forma: np. krzyż, hostia, serce, monstrancja, kosze, łodzie, kula ziemska, ule, korona, kula i inne,

– technika wykonania dowolna,

– do wykonania należy użyć płodów rolnych,

– wieniec nie może przekraczać 2 m wysokości,

– wieniec winien nawiązywać to tradycji ludowych,

 

Kryteria oceny:

– oryginalność formy,

– estetyka wykonania, poziom i styl wykonania,

– nawiązywanie do tradycji, wykorzystanie elementów ludowych,

– ogólny wyraz artystyczny,

 

UWAGI OGÓLNE do I i II Kategorii

1. Powołana przez organizatorów komisja składająca się z etnografów dokona oceny wieńców w I i II kategorii, którym przyzna miejsce I (nagroda: 1000.00 zł), II m. (nagroda: 700.00 zł) i III m.(nagroda 500.00 zł). Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody za udział (po 300.00 zł). 

2. Na ocenę ogólną składać się będą punkty za ocenę wieńca i delegacji wieńcowej oraz punkty za ośpiewanie wieńca (w kategorii „Tradycyjny wieniec dożynkowy”).

3. Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna i niepodważalna.

4. Delegacja wieńcowa, która w kategorii „Tradycyjny wieniec dożynkowy” zdobędzie I miejsce wraz z wieńcem żniwnym, będzie reprezentować gminę Szerzyny podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych w Wojniczu, dn. 30.08.2015r.

5. Przy przygotowywaniu prezentacji wieńców można skorzystać z pomocy kapeli ludowej z Ołpin (podkład muzyczny po wcześniejszym umówieniu).

 

Ocenie nie będą podlegać: wieńce zdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych oraz wieńce zakupione. Wieńce powinny być wykonane w danej miejscowości naszej gminy i przez mieszkańców naszej gminy.

 

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą uczestniczyć tylko wieńce dożynkowe z terenu gminy Szerzyny. 

Każde sołectwo może zgłosić dowolną ilość wieńców, wydelegowanych przez sołtysa sołectwa.

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU JEST CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (odpowiedniej do kategorii) I DOSTARCZENIE JEJ DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SZERZYNACH LUB DO PLACÓWEK KULTURY NA TERENIE GMINY W TERMINIE DO dn. 14 SIERPNIA 2015 r.

 

Uwagi organizacyjne.

1. Na uroczystości dożynkowe delegacje wieńcowe przyjeżdżają na koszt własny. 

2. Grupa wieńcowa nie może liczyć więcej niż 10 osób (plus woźnica, tj. 11 osób).

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego konkursu.

4. Dodatkowych informacji udziela GCKiCz (nr te. 14 6517446) oraz placówki kultury na terenie gminy Szerzyny.

5. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy

 

Karta zgłoszeniowa znajduje się tutaj

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00