Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Szkolenia tematyczne 2013

2 kwietnia 2013

WINOROŚL NA POGÓRZU

6 kwietnia 2013 r. – godz. 10:00 – 15:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku

Szkolenie poprowadzi Mariusz Chryk – jeden z najbardziej utytułowanych winiarzy w regionie tarnowskim. Prowadzi winnicę i szkółkę winorośli w gminie Gromnik. Sam o sobie mówi: – Pasją winoroślarską zaraziłem się już dość dawno. Urodziłem się i wychowałem na ziemi Lubuskiej w okolicy Zielonej Góry gdzie tradycje uprawy winorośli cały czas były kontynuowane. Początkowo traktowałem swą pasję jako hobby. Jednak z czasem pogłębiając swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną dzięki wyjazdom zagranicznym, postanowiłem założyć winnicę i szkółkę. Początki miały miejsce na ziemi Lubuskiej. Jednak w 2003 roku przeprowadziłem się w rodzinne strony mojej żony, gdzie są wymarzone warunki do zakładania winnic. Po kilku miesiącach zamieszkiwania tutaj, zakochałem się w tej okolicy tak bardzo jak bardzo zakochałem się w mojej żonie.

Tematyka warsztatów:

1. Wprowadzenie do programu LEADER: informacje o możliwościach ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju w odniesieniu do tematyki szkolenia, zasady i rodzaj możliwej do przyznania pomocy w ramach LEADER.

2. Uprawa winorośli na Pogórzu – historia uprawy na świecie, w Europie oraz w Polsce i Małopolsce, znaczenie gospodarcze winorośli, warunki klimatyczne i glebowe do uprawy winorośli.

3. Wybór stanowiska, odmiany.

4. Technika prowadzenia winnicy, jej pielęgnowania i ochrony.

5. Zbiór winogron i produkcja różnych rodzajów win, podstawowe wyposażenie winiarni.

PSZCZELARSTWO NA POGÓRZU

13 kwietnia 2013 r. – godz. 10:00 – 15:00 – Dom Kultury w Burzynie

Szkolenie poprowadzi Albert Radwan, który zajmuje się hodowlą pszczół od 1965r. Obecnie jego rodzinna pasieka liczy 285 rodzin. W 1972r. zdobył tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz oraz rzeczoznawcy chorób pszczelich. Członek Polskiego Związku Pszczelarskiego, aktualnie Prezes Koła Pszczelarzy w Tuchowie, a w przeszłości Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie i Członek Zarządu Głównego P.Z.P. w Warszawie. Od wielu lat jest członkiem Związku Pszczelarzy Zawodowych. Sam o sobie: – Brałem udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych z pszczelarstwa organizowanych w Puławach, Pszczelej Woli, Krakowie, Rzeszowie. Posiadam kilkadziesiąt dyplomów, świadectw i odznaczeń, w tym otrzymany w 2011 r. Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju pszczelarstwa. W ostatnich kilkunastu latach zwiedziłem większość przodujących pasiek w Polsce, Niemczech, Austrii, Słowacji, Włoszech, Francji i na Litwie. W roku 2003 na prośbę Redakcji prowadziłem porady miesięczne z gospodarki pasiecznej w „Pszczelarstwie” – periodyku o zasięgu krajowym w nakładzie 15 tys. W latach następnych publikowanych było w tym czasopiśmie kilkanaście moich artykułów. Wykładałem również na kilku kursach mistrzowskich oraz byłem członkiem komisji egzaminacyjnej na tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz.

Tematyka warsztatów:

1. Wprowadzenie do programu LEADER: informacje o możliwościach ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju w odniesieniu do tematyki szkolenia, zasady i rodzaj możliwej do przyznania pomocy w ramach LEADER.

2. Ekologie pszczoły.

3. Powstawanie spadzi.

4. Gospodarka pasieczna w warunkach Pogórza.

5. Choroby pszczół.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 652 44 04,

w biurze PSR: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

lub drogą elektroniczną: pogostoro@interia.pl i www.psr.tuchow.pl

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00