Szlaki turystyczyne

20 marca 2019

Opis miejsc zaznaczonych na projektowanym szlaku (szlak „Skalny”)

1- Tartak i młyn wodny wraz ze stawiskiem (dobrze zachowany wał transmisyjny jedynie  turbina wodna zastąpiona jest silnikiem elektrycznym)

2- Dwa obok siebie nieczynne kamieniołomy (większy o wysokości 25 m i o bardzo dużej miąższości ławicy piaskowca ciężkowickiego)

3- Skała „Borówka” lokalnie nazwana „Skałą” na szczycie wzgórza (360 m n.p.m.) złożona z trzech okazałych baszt  do 20 m wysokości, przystosowanych do wspinaczki skałkowej;

4- Pomnikowa dzika grusza (niedoceniane drzewo krajobrazowe jak i pod względem długowieczności)

5- Naturalne źródełko

6- Nieczynny kamieniołom

7- Skała „Staw” (niewielkich rozmiarów naturalne bezodpływowe zagłębienie skalne z wodą opadową  i malowniczą zwietrzeliną poniżej )

8- Gospodarstwo agroturystyczne i ośrodek jazdy konnej „Paryja” z licznie zgromadzonymi zabytkowymi przedmiotami gospodarstwa domowego.

9- Niewielkich rozmiarów wolnostojący wiatrak- młyn.

10-Stanowisko chronionej paproci (Blechnum spirant-podrzeń żebrowiec) oraz przejściowego zbiorowiska leśnego (Vaccinio-myrtilli Pinetum/Abietetum Polonicom )

11-Skała „Ambona” (strome zbocze 350 m n.p.m. w zakolu potoka „Czerniawy” z wychodniami piaskowca istebniańskiego; u podstawy jednej z nich pokaźna nisza)

12-Skała „Gardziel” (Ciekawa forma skalna z otwartym zagłębieniem)

13-Grobla dawnego tartaku wodnego wraz z młynówką (obecnie korona drogi); w kierunku zachodnim „Dolina Czerniawy” z licznymi torfowiskami i młakami storczykowo-wełniankowymi.

14-Drewniana leśniczówka z 1977r. z oryginalnymi drzwiami i tabliczkami Towarzystwa Ubezpieczeń” Wisła”

15-Kamieniołom „Kozakowa Skała” o regularnych ok.1 m  szerokości ławicach.

16-Kamieniołom „Śmiglowa Skała” w znacznym stadium sukcesji.

17-Pomnik zwycięskiej potyczki żołnierzy  AK z Niemcami  18 sierpnia 1944r.

 

Opis miejsc zaznaczonych na  projektowanej  ścieżce rowerowej ”Pętla Szerzyn”

1 – Drewniany Kościół p .w. Św. Małgorzaty zbudowany w latach 1595-1602 w Żurowej.

2 – Drewniany Kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Św.  z 1900r. w Olszynach

3 – Drewniany Kościół p. w. Św. Jana Chrzciciela  z ok. 1500r. w Rzepienniku Suchym.

4 – Punkt widokowy na ołpińskim Teresinie.

5 – Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 34 w Ołpinach; obok ruiny cmentarza    żydowskiego i grobla ziemna cmentarza cholerycznego.

6 – Bardzo stara kapliczka na dawnym szlaku węgierskim.

7 –  Cmentarz choleryczny na Podlesiu w Szerzynach.

8 –  Remiza strażacka w dawnej szkole podstawowej (miejsce noclegowe) na Podlesiu Szerzyńskim

9 – Drewniany Kościół p.w. Św. Anny  z 1520r.w Święcanach.

10 –  Skała „Tunel” z kapliczką na szczycie w Czermnej.

11 –  Drewniany Kościół p .w .Św.  Marcina z 1520r. z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej.

12 –  Szkoła podstawowa na Przydolu w Czermnej (miejsce noclegowe)

13 –  Drewniany kościół w Swoszowej.

14 –  Drewniana leśniczówka z 1777r.

15 –  Dolina „Czerniawy”(cenne torfowiska)

16 –  Gospodarstwo agroturystyczne i ośrodek jazdy konnej „Paryja”o charakterze skansenowym.

Inne ciekawe miejsca na terenie Gminy Szerzyny

1 – Park podworski z licznymi pomnikami przyrody oraz  dobrze zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi w Ołpinach tuż przy granicy z Olszynami.

2 –  w Szerzynach renesansowy dwór szlachecki obecnie plebania z połowy XVI w.

3 – Cmentarze z I wojny światowej nr.31,32,33.