WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH

13 marca 2020

Prosimy w miarę możliwości o załatwianie spraw
urzędowych w formie elektronicznej
(ePUAP)
lub telefonicznie, pod numerem tel. 14 65 17 300,
a także ograniczenie lub odłożenie na późniejszy
termin osobistych wizyt w urzędzie.

Prosimy o zachowane bezpiecznej odległości
pomiędzy klientami urzędu podczas
oczekiwania na załatwienie sprawy.

Od 13 marca 2020 r. Urząd Gminy Szerzyny
nie będzie prowadził spraw kierowanych do ARIMR.

Wszelkie zgłoszenia związane z rejestracją zwierząt
należy załatwiać przez Internet lub bezpośrednio
w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie 134, 33-100 Tarnów.

Od 13 marca 2020 r. deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz deklaracje
i informacje podatkowe, będą przyjmowane wyłącznie
w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP
lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Poniżej publikujemy dla Państwa wzory deklaracji podatkowych do pobrania:

DL-1 deklaracja na podatek leśny

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 deklaracja na podatek rolny

DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych

DT1A Załącznik do deklaracji DT-1

IL-1 Informacja o lasach

IR-1 Informacja o gruntach

ZDL-2 Załącznik do deklaracji DL-1

ZDN-1 Załącznik do deklaracji DN-1

ZDN-2 Załącznik do deklaracji DN-1

ZDR-1 Załącznik do deklaracji DR-1

ZDR-2 Załącznik do deklaracji DR-1

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00