Zabytki

20 marca 2019

w rejestrze zabytków nieruchomych województwa małopolskiego,

prowadzonym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

wg. stanu na kwiecień 2017 r. posiada następujące obiekty:

 

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

NUMER REJESTRU i DATA WPISU

Czermna

Kościół pomocniczy pw. św. Marcina Biskupa

A-147; 13.03.1972 r.

Ołpiny

Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

A-1231/M; 14.10.2010 r.

Cmentarz wojenny nr 34 z I wojny światowej

A-414; 04.05.1998 r.

Kapliczka pw. św. Matki Bożej

A-1347/M; 12.06.2013 r.

Kapliczka przydrożna pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej

A-1348/M; 12.06.2013 r.

Kaplica pw. św. Wojciecha Biskupa wraz z otaczającymi ją drzewami

A-1349/M; 17.09.2013 r.

Kaplica przydrożna pw. św. Michała Archanioła

A-1346/M; 05.06.2013

Szerzyny

Kościół paraf. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej

A-1230/M; 06.10.2010 r.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 31

A-416; 11.05.1998 r.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 32

A-417; 15.05.1998 r.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 33

A-418; 22.05.1998 r.

Dwór (obecnie plebania)

A-122; 04.03.1977 r.

Swoszowa

Kapliczka przydrożna pw. III Upadku Chrystusa

A-1363/M; 17.09.2013 r.

Kapliczka przydrożna pw. św. Jana Nepomucena

A-1364/M; 07.10.2013 r.

Żurowa

Kościół parafialny pw. Św. Małgorzaty

A-172; 1934 r.

Kapliczka pw. Trójcy Świętej

A-1365/M; 17.09.2013 r.