Zakończenie LEADER Małe Projekty 2013

20 marca 2019

Image

Zakończenie realizacji operacji w ramach Małych Projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach działania : Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie Małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 , Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach zakończyło realizację operacji p. n. „ Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i ich udostępnianie na potrzeby ludności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze Gminy Szerzyny.

Celem operacji było podniesienie jakości życia oraz promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej na obszarze LSR poprzez zakup i udostępnienie sprzętu biurowego , komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu multimedialnego w ramach działań świetlic Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.

W ramach operacji Beneficjent zakupił 5 szt przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem , 5 szt pokrowców na komputery, 1 szt programu Photo Shop, 3 szt drukarek laserowych , 2 szt drukarek laserowych kolor, 1 szt laminatora , 1 szt projektora multimedialnego.

Zakupiony sprzęt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie nieodpłatne.

Ogólna wartość operacji to kwota 21 732,00 zł , w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 12 367,80.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00