Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zamknięcie oraz remont mostu w Szerzynach 2013

10 lipca 2013

Powiatowy
Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że w dniu 11
lipca 2013r.
przystępuje do przebudowy mostu w miejscowości
Szerzyny w ciągu drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica –
Lubaszowa. W miejscu w/w prac nastąpi odcinkowe zamknięcie drogi
powiatowej.


Na
ten czas wyznacza się objazd prowadzony: drogą powiatową 1403K
relacji Olszyny – Rzepiennik Suchy do drogi wojewódzkiej nr 980,
następnie drogą wojewódzką nr 980 do drogi krajowej nr 28 w m.
Biecz i dalej drogą krajową 28 do miejscowości Siepietnica.


Planowany
termin zakończenia prac – koniec
września 2013r
.


Prosimy
kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności i
stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00