Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie LXXVIII sesja zwyczajna RG Szerzyny

27 marca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXXVIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 30 marca 2023 r. (tj. czwartek) na godzinę 1600 , proponując następujący porządek obrad

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

  3. Informacja dotycząca postępu prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szerzyny.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał.

  6. Podjęcie uchwały uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2023 roku.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

  8. Wolne wnioski i informacje.

  9. Przyjęcie protokołu z LXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny

  10. Zamknięcie obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Szerzyny.

Sesja Rady Gminy Szerzyny odbędzie się w trybie zdalnym i transmitowana będzie za pośrednictwem Strony BIP Gminy Szerzyny.

Link do strony: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,309473,kadencja-2018-2023.html

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00