Zawiadomienie XXV sesja nadzwyczajna uroczysta RG Szerzyny

26 lutego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z §21 ust. 4 Statutu Gminy Szerzyny, a także §4 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/339/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyróżnień honorowych Gminy Szerzyny (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 4351), zwołuję XXV nadzwyczajną uroczystą Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 29 lutego 2020 r. (sobota) o godzinie 1100 w Sali Narad Urzędu Gminy Szerzyny, proponując następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Wręczenie Księdzu Prałatowi Stanisławowi Dziekanowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Szerzyny”.

  3. Wręczenie Księdzu Kazimierzowi Skrobotowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Szerzyny”.

  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej uroczystej sesji Rady Gminy Szerzyny.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00