Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie XXVII sesja nadzwyczajna RG Szerzyny

26 maja 2020

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w związku z § 21 ust. 4 Statutu Gminy Szerzyny (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2018 roku poz.6295) zwołuję XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 1 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 1600 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szerzynach, proponując następujący porządek:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Szerzynach o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szerzyny przeprowadzonych w dniu 17 maja 2020 r.

 4. Wręczenie zaświadczenia nowemu Radnemu Rady Gminy Szerzyny.

 5. Złożenie ślubowania przez nowego Radnego Rady Gminy Szerzyny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzieleniu Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Szerzyny realizacji zadań z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Szerzyny.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2020 – 2031.

 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Szerzyny.

 10. Wolne wnioski i informacje.

 11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Szerzyny.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00