Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zwiększenie części oświatowej subwencji dla PSP Ołpiny oraz PSP Szerzyny lipiec 2023

17 lipca 2023

Z ogólnej kwoty części subwencji ogólnej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023, została wyodrębniona rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Szerzyny ubiegała się o dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozostałych w wyniku adaptacji dla publicznych szkół podstawowych w Ołpinach oraz w Szerzynach. Szkoły dokonały adaptacji magazynów w placówkach na pracownie sensoryczne.

W ramach tego kryterium każda ze szkół otrzymała dofinansowanie w wysokości po 15.000,00 zł na jednostkę (łącznie 30.000,00 zł) i już są w trakcie realizacji zamówień. Szkoły zamawiają najczęściej sprzęt z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz konieczne meble do prowadzenia zająć

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00