Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Czermnej

23 maja 2015
 Po raz pierwszy od czterech lat na terenie Gminy Szerzyny zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze, które odbyły się w Czermnej na obiekcie hali sportowej Zespołu Szkół. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie sześć jednostek OSP z terenu gminy.

 

Celem ćwiczeń zarządzonych przez Wójta Gminy Szerzyny było m.in.:
1) sprawdzenie "Planu ewakuacyjnego";
2) sprawdzenie obowiązujących procedur i wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych;
3) sprawdzenie procesu alarmowania i możliwości bojowych jednostek OSP na terenie Gminy Szerzyny;
4) doskonalenie umiejętności dowodzenia a także zasad współdziałania jednostek OSP;
5) sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego oddanego przez dwoma laty do użytkowania budynku hali sportowej w Czermnej.

Przygotowanie ćwiczeń, uzgodnienia organizacyjne poprzedzające ćwiczenia oraz prowadzenie akcji odbyło się dzięki zaangażowaniu dh. Grzegorza Dłuskiego – Komendanta Gminnego OSP.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał zaprószenie ognia podczas imprezy sportowej w szatniach hali sportowej w konsekwencji czego dochodzi do wybuchu pożaru. W trakcie akcji przećwiczono m.in.:
– działania z użyciem aparatów ochrony dróg oddechowych,
– segregacja i ewakuacja poszkodowanych,
– budowa linii zasilającej i podawanie środków gaśniczych, a także kierowanie ruchem przy stanowisku wodnym,
– działania przedmedyczne.

W ćwiczeniach wzięli udział w charakterze obserwatorów strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie JRG 2 Siedliska, którzy po zakończonych manewrach dokonali ich podsumowania, zwracając uwagę na błędy i uchybienia, które zostały popełnione i wymagają dalszego doskonalenia przez jednostki OSP. 

Wójt Gminy Szerzyny dziękuje wszystkim jednostkom OSP za wzięcie udziału w ćwiczeniach, które począwszy od tego roku będą odbywały się każdego roku, tak by można było testować posiadany sprzęt, jak również doskonalić umiejętności ratowniczo-gaśnicze. Podziękowania kierowane są także na ręce Komendana Miejskiego PSP w Tarnowie za delegowanie jednostki PSP oraz Komendanta Gminnego OSP w Szerzynach za przygotowania organizacyjne. 

Na początku lipca br. odbędą się także w Czermnej gminne zawody strażackie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00