Polityka prywatności

22 marca 2019

Administratorem Danych Osobowych Jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy Szerzyny.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Bogusław Garbuliński

Adres e-mail: szerzyny@szerzyny.pl

Adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy Szerzyny
Urząd Gminy Szerzyny
38 – 246 Szerzyny 521