Gmina Szerzyny otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli

15 kwietnia 2020

Gmina Szerzyny otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli.  W dniu 9 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa została podpisana umowa o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość – wyposażenie w niezbędny sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji.

W ramach projektu grantowego zakupiono 24 laptopy, które przekazane zostały do placówek oświatowych z terenu Gminy Szerzyny (5 szkół podstawowych). Dyrektorzy poszczególnych jednostek przekazali sprzęt uczniom. Po zakończeniu zdalnego nauczania zakupione laptopy będą stanowiły wyposażenie pracowni komputerowych szkół.  

 

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00