Kampania profilaktyczna „Postaw na rodzine” 2013

25 czerwca 2013

Kampania
profilaktyczna ” Postaw na rodzinę ” w Gminie Szerzyny w ramach ”
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2013 r.”

W
2013 r. Gmina Szerzyny po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii profilaktycznej ” Postaw na rodzinę”, której hasło
brzmi: ” Pokolenia blisko siebie: silni gdy jesteśmy razem ”.


Przedmiotowa
inicjatywa promuje wartości rodzinne i jej pozytywny obraz. Jak
bowiem wskazują wyniki badań, dobre relacje z bliskimi to skuteczny
sposób ochrony młodych ludzi przed zgubnym wpływem alkoholu i
innych używek. Kampania promuje szacunek dzieci do osób starszych i
podpowiada młodym, w jaki sposób korzystać z mądrości życiowej
dziadków i babć.

W
tegoroczną kampanię włączyło się Gminne Centrum Kultury i
Czytelnictwa w Szerzynach, które w czasie ferii zimowych podjęło
wiele inicjatyw związanych z promowaniem wzmacniania więzi
rodzinnych a także szkoły z terenu Gminy Szerzyny.


Zespół Szkół –
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ołpinach w ramach przedmiotowej
kampanii zrealizowały ” Dzień Matki ” oraz ” Dzień Dziecka ”.W
ramach tych uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali
i przedstawili na forum publicznym bogaty program artystyczny i
sportowy.


Również w Szkole
Podstawowej w Swoszowej podjęto wiele inicjatyw związanych z tym
profilaktycznym przedsięwzięciem. W kwietniu zorganizowano konkurs
na najciekawsze drzewo genealogiczne oraz konkurs palm. Swoje
zdolności pisarskie uczniowie tej szkoły mogli przedstawić
podczas plebiscytu na najładniejszą bajkę. Podsumowanie kampanii
odbyło się podczas ” Pikniku rodzinnego”, który uświetniły
występy wychowanków placówki.

W
Zespole Szkół w Czermnej do kampanii włączono pokolenie
najstarsze: babcie i dziadków, rodziców oraz dzieci . Zrealizowano
” Dzień Babci i Dziadka ”, na którym najmłodsze pociechy
przedstawiły montaż słowno – muzyczny. Kolejnym krokiem w
realizacji kampanii było zorganizowanie spotkania dla rodziców z
pracownikiem Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Psycholog wygłosił prelekcję na temat skutecznych metod
wychowawczych. Ukoronowaniem wszystkich działań był ” Piknik
rodzinny ” zorganizowany 25 maja 2013 r. Impreza ta była okazją do
wspólnej zabawy i serdecznych, rodzinnych spotkań dzieci, rodziców
i nauczycieli.

Ciekawe
przedsięwzięcia w ramach przedmiotowej kampanii zrealizowała
również Szkoła Podstawowa w Żurowej. Oprócz konkursu
plastycznego zatytułowanego ” Niedziela z rodziną ”
przeprowadzono zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów,
szkolenie dla rodziców ” Szanuj zdrowie ratuj życie ” , spotkanie
z seniorami a także ” Dzień Rodziny ”.

Również
Zespół Szkół w Szerzynach przyłączył się do realizacji
kampanii :” Postaw na rodzinę ”. Dnia 9 czerwca 2013 r. odbył się
tutaj ” Dzień rodziny ”, którego bogaty program przyciągnął
zarówno dziadków, rodziców jak i najmłodszych członków naszej
lokalnej społeczności. Oprócz występów uczniów zorganizowano
także rozgrywki sportowe, wystawę prac wykonanych przez uczniów
oraz liczne konkursy z udziałem zgromadzonych na imprezie
mieszkańców.

Mamy
nadzieję, że wszystkie przedstawione wyżej przedsięwzięcia
stanowią jedynie początek długofalowej kampanii, której celem
będzie wprowadzenie w życie idei solidarności międzypokoleniowej,
stanowiącej ogromną szansę w przezwyciężeniu coraz wyraźniej
uwidaczniającego się kryzysu wartości, jaką stanowi rodzina.

Koordynator
ds. Profilaktyki

i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

{gallery}galeria46{/gallery}

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00