Kolejne środki trafiają do Gminy Szerzyny

1 maja 2015

 Z budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina Szerzyny pozyskała środki na remonty odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Fundusz dofinansowuje remonty do 50% wartości zadań w gminach rolniczych.


 

Pozyskane dofinansowanie w kwocie 100.000 zł tj. w maksymalnej wysokości jaką mogła uzyskać jedna gmina, pozwoli w pierwszej kolejności wykonać remonty trzech odcinków dróg:

Szerzyny – Średnie „k. Pana Zarychty” – dł. 700 mb,

Ołpiny – Pustki – dł. 510 mb,

Swoszowa – Wieś – dł. 430 mb.

Kosztorysowa wartość powyższych zadań wyniesie 295.000 zł. Wkład własny w wysokości 195.000 zł został zapewniony przez Gminę Szerzyny ze środków budżetowych. W ramach prac zaplanowano wzmocnienie podbudowy warstwą mieszanki tłuczniowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem. Remonty powyższych trzech odcinków rozpoczną się po wybraniu wykonawcy w drodze zamówienia publicznego.

W miesiącu lipcu br. zapowiadany jest drugi podział środków i po uzyskaniu funduszy w kolejnej turze wykonane byłyby drogi:

Czermna – Nadole „do Pana Dudy” – dł. 900 mb,

Żurowa – Podjurze – dł. 510 mb.

Propozycje dróg do remontów zostały wybrane przez Wójta Gminy w porozumieniu z Sołtysami Sołectw.  

 

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00