KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W GMINIE SZERZYNY

15 marca 2020
W związku z wprowadzeniem Stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, mając na względzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Pacjentów i pracowników, placówki służby zdrowia na terenie Gminy Szerzyny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz Przychodnia Rodzinna CARDEA w Żurowej, z dniem 16 marca 2020 r. zmieniają formę udzielania świadczeń medycznych w następujący sposób:
Rejestracja Pacjentów w Ośrodkach Zdrowia SP ZOZ oraz Przychodni Rodzinnej CARDEA jest możliwa tylko i wyłącznie telefonicznie, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu medycznego.
Pacjentom będą udzielane teleporady medyczne przez dyżurujących lekarzy oraz pielęgniarki – w godzinach pracy Ośrodków Zdrowia oraz Przychodni Rodzinnej.
W sytuacji wymagającej przeprowadzenie badania Pacjenta, każdorazowo lekarz będzie podejmował decyzję o zasadności wizyty w Ośrodku Zdrowia lub Przychodni Rodzinnej.
W przypadku pozytywnej decyzji lekarza, Pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę i wówczas będzie mógł przyjść do Ośrodka Zdrowia lub Przychodni Rodzinnej.
W przypadku Pacjentów z chorobami przewlekłymi, nie ma obowiązku zgłaszania się osobiście po receptę. W sytuacji kontynuacji leczenia prośbę o przepisanie leków należy zgłosić telefonicznie. Lekarz ma możliwość wystawienia e-recepty oraz e-zwolnienia lekarskiego.
Pacjentki Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szerzynach, mogą skorzystać ze świadczeń medycznych, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej i decyzji lekarza o zasadności wizyty.
Wizyty domowe będą realizowane tylko i wyłącznie w sytuacjach bezwzględnie tego wymagających, po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.
Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych (z krwi, moczu i innych) zostaje zawieszone. Materiał do badań będzie pobierany tylko i wyłącznie w sytuacjach bezwzględnie tego wymagających, po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.
W przypadku decyzji lekarza o wizycie w Ośrodku Zdrowia lub Przychodni Rodzinnej, w obiekcie może przebywać tylko i wyłącznie jeden Pacjent. Pozostali Pacjenci obowiązani są oczekiwać na wyznaczoną godzinę wizyty poza budynkiem Ośrodka Zdrowia lub Przychodni Rodzinnej.
Po wizycie w Ośrodku Zdrowia lub Przychodni Rodzinnej, należy zachować wszelkie środki ostrożności, w szczególności przestrzegać higieny rąk.
Osoby starsze bądź obarczone wieloma schorzeniami, winny skorzystać z pomocy najbliższych członków rodziny bądź pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach. W szczególności dotyczy to realizacji recept lub koniecznego transportu.
Numery kontaktowe:
  • Ośrodek Zdrowia w Szerzynach: 14 65 17 268,
  • Ośrodek Zdrowia w Ołpinach: 14 65 19 333,
  • Ośrodek Zdrowia w Czermnej: 14 65 28 174,
  • Przychodnia Rodzinna Cardea w Żurowej: 14 65 13 685.
Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00