Konsultacje rewitalizacja kwiecień 2016

8 kwietnia 2016

Wyniki konsultacji społecznych znajdują się tutaj

REWITALIZACJA- konsultacje społeczne projektu uchwały

 

WÓJTA GMINY SZERZYNY

Wójt Gminy Szerzyny działając na podstawie art.11 ust.3 w związku z art.6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r., poz.1777)

zaprasza

Do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Szerzyny
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Szerzyny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest objęta projektem uchwały Rady Gminy Szerzyny propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Szerzyny. Zakres konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 15.04.2016r. do dnia 17.05.2016r. do godz. 15.30 i będą odbywać się z wykorzystaniem następujących form;

  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie BIP oraz stronie internetowej gminy.

Wypełnione formularze konsultacyjne można dostarczyć:

-drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@szerzyny.pl,wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje obszaru rewitalizacji”

-bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Szerzyny-Sekretariat Urzędu Gminy- adres: Szerzyny 521, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

  1. Spotkanie informacyjne z interesariuszami1, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Szerzyny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016r. w Sali obrad Urzędu Gminy Szerzyny, adres: Szerzyny 521;

  2. Zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny, adres: Szerzyny 521, od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.30-15.30 w pok. Nr 008 – Pani Elżbieta Kmiecik- Wilczkiewicz.

W załączeniu do ogłoszenia znajdują się dokumenty poddawane konsultacjom wraz
z formularzem konsultacyjnym.

Załącznik nr 1 – Formularz konsultacyjny

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Szerzyny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik nr 3 – Mapa wyznaczająca obszar zdegradowany i rewitalizacji

Załącznik nr 4 – Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 


 

1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art.2 ust.2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt.1, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty inne niż wymienione w pkt.6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00