Konsultacje społeczne rewitalizacja luty 2017

2 lutego 2017

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Gmina Szerzyny przystąpiła do działań określonych w w/w ustawie, których celem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szerzyny na lata 2016-2020.

Informuje się zatem mieszkańców Gminy Szerzyny, że obecnie trwają, zaplanowane od 16.01.2017 r. do 08.02.2017 r. do godz. 15.30 konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Szerzyny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest obszar zdegradowany/rewitalizacji podzielony na 3 podobszary, zaznaczone na mapie, mianowicie:

Obszar nr 1. Czermna

Obszar nr 2. Szerzyny

Obszar nr 3. Ołpiny

 

Zainteresowanych mieszkańców prosi się zatem o zapoznanie się z szczegółami dokumentów będących przedmiotem konsultacji społecznych, tj:

Dokumenty o których mowa powyżej są dostępne na BIP-ie Urzędu Gminy/zakładka konsultacje społeczne/rok 2017, na stronie internetowej Gminy Szerzyny/zakładka: Rewitalizacja, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny w pokoju nr 003.

W razie wątpliwości pracownicy Urzędu Gminy – pokój nr 003 są do Państwa dyspozycji.

Informuje się ponadto, że w związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców, zaplanowano spotkania na terenie planowanych obszarów, z udziałem Wójta Gminy Szerzyny, tj.

  • w miejscowości Ołpiny w budynku domu kultury – 6 luty 2017 r. godz. 18.00,

  • w miejscowości Czermna w budynku domu kultury – 6 luty 2017 r. godz. 20.00,

  • w miejscowości Szerzyny w budynku domu kultury – 7 luty 2017 r. godz. 17.00.

Sołtysów wsi prosi się zatem o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o terminach spotkań.

Dodatkowe informacje znajdują się pod tym linkiem:

http://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,a,1280577,rewitalizacja-konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly.html

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00