Małopolskie Orkiestry Dęte 2019

4 grudnia 2019

Orkiestra Dęta z Żurowej dzięki dotacji w wysokości 10 tyś. zł zorganizowała bezpłatne warsztaty muzyczne oraz zakupiła nowe instrumenty!

Podstawowym celem realizacji zadania publicznego w ramach konkursu pn. „Małopolskie Orkiestry dęte 2019” pn. „Na instrumentach dętych, zagrać muzykę duszy” czyli organizacja warsztatów muzycznych oraz zakup niezbędnego doposażenia dla Orkiestry Dętej OSP Żurowa było doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, opanowanie repertuaru, wzbogacenie walorów brzmieniowych wykonywanych utworów. Praca zespołowa podczas realizacji bezpłatnych i otwartych warsztatów muzycznych pn. „Na instrumentach dętych, zagrać muzykę duszy”, które odbyły się od 16.11.2019 – 30.11.2019 r., przyczyniły się do integracji mieszkańców i znacznie podniosły umiejętności muzyczne dzieci i młodzieży grającej na instrumentach dętych oraz również tych wszystkich, którzy nie mieli możliwości sprawdzenia swoich sił gry na jakimkolwiek instrumencie muzycznym. Realizacja niniejszego działania, pozwoliła młodym ludziom poszerzyć swoje zainteresowania oraz pasje, związane z muzyką dętą, nadto warsztaty te stały się jedyną i niepowtarzalną szansą, która pozytywnie wpłynęła na rozwój osobisty pozostałych osób (wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek). Grupy warsztatowe zostały podzielone, zgodnie z poziomem muzycznym zaawansowania uczestników oraz doborem nauki gry na instrumencie. Orkiestra z Żurowej łączy w swych szeregach wiele pokoleń, uwrażliwia na piękno muzyki. Zakup instrumentów pozwolił im na dalsze uczestnictwo w konkurach, przeglądach czy też imprezach kulturalnych, odbywających się nie na terenie całego województwa.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00