Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa maj 2024

21 maja 2024

W ramach realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” –Priorytet 3 Gmina Szerzyny otrzymała dotację celową w wysokości 5.500,00 zł, przy wkładzie własnym w kwocie 1.375,00 zł na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek w przedszkolach, na realizację działań promujących czytelnictwo, a także na organizację konkursów czytelniczych.

Całkowita wartość projektu to kwota 6.875,00 zł.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały Publiczne Przedszkole w Szerzynach oraz Publiczne Przedszkole w Ołpinach. Dzięki otrzymanym środkom przedszkola zakupią książki, o wyborze których współdecydowali nauczyciele, przedszkolaki, a także ich rodzice. Wszystko po to, aby zwiększyć wśród najmłodszych zainteresowanie książkami oraz czytaniem .

Dzięki otrzymanym środkom przedszkola zakupią książki, o wyborze których współdecydowali nauczyciele, przedszkolaki i ich rodzice.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00