Nie wypalaj traw marzec 2019

21 marca 2019

NIE WYPALAJ TRAW !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym na skutek wypalania suchych pozostałości roślinnych, wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Niestety, sprawcą większości z nich jest człowiek.

Należy pamiętać, że wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści dla gleby. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby, pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Jej górna warstwa jest pełna życia – czasem masa wszystkich żywych organizmów żyjących w niej na jednym hektarze przekracza tonę. W wysokiej temperaturze to bogactwo ginie w ciągu zaledwie kilku sekund.

Ogień sieje również ogromne spustoszenie na powierzchni gleby. Wymiera tu całe życie – począwszy od owadów, pajęczaków, ślimaków, a skończywszy na płazach, gadach i ssakach.

Niekontrolowany ogień to też ogromne zagrożenie dla ludzi i dobytku, a dym pochodzący z wypalania traw stanowi niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.

Pamiętaj:

Wypalanie traw jest nielegalne !

Określa to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Natomiast zgodnie z art. 131 cytowanej wyżej ustawy: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary (…) podlega karze aresztu albo grzywny”.

 

Zanim podpalisz trawy, pomyśl czy warto:

  • za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5000 zł oraz utrata unijnych dopłat dla rolników,

  • wypalając trawy niszczysz miejsca lęgowe ptaków oraz cenne gatunki roślin, zabijasz zwierzęta i owady,

  • stwarzasz zagrożenie dla ludzi i ich dobytku,

  • pogarszasz stan powietrza, ponieważ wraz z dymem do atmosfery przedostają się niebezpieczne substancje.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00