Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji 15 marzec 2017

15 marca 2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Szerzyny

z dnia 15 marca 2017 r.

Wójt Gminy Szerzyny, działając na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 17 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm)

zaprasza do udziału w KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH:

  1. projektu Uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016 – 2020 oraz

  2. projektu Uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne w/w uchwał odbywać się będą w terminie od 15.03.2017 roku do 07.04.2017 roku. Osoby zainteresowane tematyką, objętą zakresem konsultacji, mogą zgłaszać uwagi w terminie konsultacji:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania na stronie internetowej gminy), który należy przesłać na adres: Urzędu Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 lub elektronicznie na adres: szerzyny@szerzyny.pl

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny 521 pokój nr 003 lub telefonicznie pod nr 14 6517300 wew. 122 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa spotkania konsultacyjne, podczas których omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016 – 2020 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji. Spotkania te będą miały miejsce:

  • w dniu 28 marca 2017 r. w godzinach 14.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy Szerzyny – sala narad (pokój nr 005),

  • w dniu 28 marca 2017 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w Urzędzie Gminy Szerzyny – sala narad (pokój nr 005).

Projekt Uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016 – 2020 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji dostępne są na stronie internetowej www.szerzyny.pl (zakładka rewitalizacja), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szerzyny oraz w Urzędzie Gminy Szerzyny w Referacie Funduszy Europejskich i Rozwoju (pokój nr 003) w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji, nie będą brane pod uwagę.

Grzegorz Gotfryd

Wójt Gminy Szerzyny

Załączniki:

Projekt GPR dla Gminy Szerzyny – do konsultacji

Załącznik nr 1 do GPR

Załącznik nr 2 do GPR

Załącznik nr 3 do GPR

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia GPR

Projekt uchwały – komitet rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag

/anoopener noreferrer

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00