Obwieszczenie Wójta Gminy Szerzyny luty 2017

23 lutego 2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZERZYNY

Z DNIA 23 LUTEGO 2017

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny, dla wsi Żurowa i dla wsi Swoszowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szerzyny uchwał
Nr XXXVII/292/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny, Nr XXXVII/293/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Swoszowa, Nr XXXVII/294/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Żurowa.

Wnioski do wyżej wymienionych opracowań należy składać w formie pisemnej w terminie do 17 marca 2017 roku na adres:

Urząd Gminy Szerzyny,

38-246 Szerzyny 521;

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Szerzyny 

Grzegorz Gotfryd

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00