Podział Gminy na okręgi wyborcze

16 października 2012

Uchwała
Nr XX/198/2012

Rady
Gminy Szerzyny

z
dnia 10 października 2012r.


w sprawie: podziału
gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny,
ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręguNa podstawie art. 18
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 418 § 1 i art.
419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U.
Nr 21 poz. 112 ze zm. ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U.
Nr 21 poz.113 ze zm. ), na wniosek Wójta gminy Szerzyny Rada Gminy
Szerzyny uchwala, co następuje:

§ 1Dzieli się Gminę
Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny,
ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w
każdym okręgu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2Uchwałę przekazuje
się Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w
Tarnowie.§ 3Uchwałę ogłasza
się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, Biuletynie
Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szerzyny.


§ 4Na ustalony podział
gminy na okręgi wyborcze wyborcom w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w
Tarnowie, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości
niniejszej uchwały.§ 5Wykonanie uchwały
powierza się Wójtowi Gminy Szerzyny.§ 6Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.

Załącznik
Nr 1 do
uchwały


Nr XX/198/2012


Rady Gminy Szerzyny


z dnia 10
października 2012r.


Wykaz okręgów
wyborczych w wyborach do Rady Gminy Szerzyny:


Numer okręgu

Granice

Liczba radnych

Okręg nr 1

Ołpiny

1-17, 19-65, 67-70, 73-82, 152-153, 236-237, 239-240,
244-254, 497, 507-508, 522, 557, nieparzyste:589-593, parzyste:596-600,
601-610, 615, 618-619, 624, 630-631, 633, parzyste:640-642

1

Okręg nr 2

Ołpiny

154-167, 170-173, 175, 178-190, 195-196, 198-200,
parzyste:202-204, 205-214, 217-235, 238, 242, 255-290, 292-307, 492,
parzyste: 588-592, 635

1

Okręg nr 3

Ołpiny

18, 84-98, 100, 203, 215, 291, parzyste:308-310, 311-381,
383-385, 390, 404-407, 435, 451, 463, 513, 546, 579-585, 626, 636, 643

1

Okręg nr 4

Ołpiny

66, 72, nieparzyste: 99-103, 106-151, 169, parzyste:174-176,
192, 197, 201, 309, 408-434, 436-449, 456, 490, 551, 594-595,
parzyste:612-616, 617, 622, nieparzyste:625-627, parzyste:632-634, 641

1

Okręg nr 5

Ołpiny

382, 387-389, 391-403, 452-455, 457-462, 464-488,
nieparzyste: 491-493, 494-496, 498-506, 509-512, 514-521, 523-544,
547-550, 552-556, 558-576, 599, 611

1

Okręg nr 6

Szerzyny

6-12, 16-24, 27-41, 43-74, 78-154, 157-161, 175-176,
nieparzyste:179-181, 204, 211, 236-237, 241-243, 257, 469, 495, 529,
539, 543, 600, 616, 642, parzyste:646-648

1

Okręg nr 7

Szerzyny

3, 26, 42, 76-77, 156, 163-174, 177-178, 182-203, 205-210,
212-220, 223-233, 238-240, 244-255, 258-259, 297-302, 312-313, 327,
341, 349-354, 357-358, 384, parzyste:496-498, 499, 502-504, 526,
parzyste: 530-532, parzyste:536-538, 541-542, 545, 550, 575, 601,
606-611, 619-620, nieparzyste:625-627, 631-633, 640-641, 657, 661-663

1

Okręg nr 8

Szerzyny

221, 234, 303-310, 314-323, 325, 328-340, 342-348, 356,
361-375, 377-383, 385-400, 404-431, 475, 497, 500-501, nieparzyste:
505-507, 533-535, 546, 595, 602-604, 612-613, 622-623, 629-630,
635-638, 643-645, 649-650, 652-653, 659, 665

1

Okręg nr 9

Szerzyny

14, 261-295, 324, 376, nieparzyste:401- 403, 433-468,
470-474, 476-492, 506, nieparzyste:517-527, 528, 531, 537, 548,
552-572, 581-593, 599, 614, 617-618, parzyste:626-628, 639, 647, 651,
655, parzyste:658-660, 664

1

Okręg nr 10

Czermna

2-143, 163, 493-514, 520

1

Okręg nr 11

Czermna

144-162, 164-295, 308, 314-315

1

Okręg nr 12

Czermna

296-306, 310-313, 318-492, 518-519, 521-522

1

Okręg nr 13

Żurowa

4-52, 54-109, 111-113, 120, 124, 127-134, 141, 207, 224, 229,
parzyste: 234-236, 237-245, 248-249, 254, 260, 263, 266-268

1

Okręg nr 14

Żurowa

3, 53, 110, 114-119, 121-123, 125-126, 135-140, 142-205A,
208-223, 225-228, 230-233, 235, 246, 252-253, 255-259, 261, 264-265

1

Okręg nr 15

Swoszowa

1Uchwała w wersji pdf

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00