PSOR czerwiec 2015

11 czerwca 2015

Utylizacja odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Jesteśmy właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach nie­bezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.

Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown na zlecenie PSOR wynika, że rolnicy traktują urzę­dy gmin jako ważne źródło wiedzy na temat zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej kampanii informacyjnej doty­czącej funkcjonowania ww. Systemu.

SYSTEM PSOR

System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordyna­torem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organi­zmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie. System działa zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Zbiórka opakowań prowadzona jest w całej Polsce przez cały rok. Dzięki Systemowi, użytkow­nicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży otrzymują worki do zbierania opakowań, zasady zbiórki oraz materiały edukacyjne, a operator Systemu, firma Remondis, zapewnia odbiór opakowań. Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin. W 2005 roku zebrano z rynku 25% opakowań po środkach ochrony roślin. Z roku na rok poziom zbiórki wzrastał, by w 2014 r. wynieść blisko 67%. Pod kątem efektywności zbiórki opa­kowań po środkach ochrony roślin Polska plasuje się w czołówce krajów europejskich.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00