W Szerzynach obradował Zarząd Powiatowy OSP

28 kwietnia 2015
 Po raz pierwszy w historii w Szerzynach obradował na wyjeździe Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Tarnowie. W spotkaniu wziął także udział Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, kapelani: powiatowy i dekanalny strażaków, a także strażacy z terenu Powiatu Tarnowskiego.

 

Przed rozpoczęciem powiedzenia Goście zwiedzili Izbę Tradycji przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynach oraz zapoznali się ze stanem wyposażenia sprzętowego miejscowej jednostki. Obradom Zarząd przewodniczył dh Kazimierz Sady – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie. W posiedzeniu wziął udział st. bryg. Krzysztof Kurcz – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, dh Ksawery Stefańczyk – Członek Zarządu Głównego OSP. Honory gospodarza pełnił dh Grzegorz Gotfryd – Wójt Gminy Szerzyny a zarazem Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego. Ponadto struktóry strażaków Gminy Szerzyny reprezentowali przedstawiciele Zarzadu Gminnego oraz jednostek KRSG z Szerzyn i Żurowej. 

W trakcie posiedzenia druhowie przyjęli sprawozdanie finansowe Związku za 2014 rok oraz informację o przebiegu kampani sprawozdawczej we wszystkich jednostkach na terenie Powiatu Tarnowskiego. Zapoznano się także z informacją o przebiegu i wynikach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarnicze.

Warto zaznaczyć, że kolejny duzy sukces odnieśli druhowie z Szerzyn w etapie wojewódzkim w Krakowie. I miejsce w grupie szkół podstawowej zajął dh Bartosz Filipak, natomiast II miejsce w grupie gimnazjów zajął dh Jakub Bochenek. W związku z tym obydwaj druhowie uzyskali awans do finału centralnego.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00