Wybory Sejm Senat 2015

27 października 2015

Wybory do Sejmu i do Senatu RP w Gminie Szerzyny – 25 października 2015r.

 

W dniu 25 października 2015r. w godzinach od 700 do 2100 w pięciu obwodach głosowania na terenie Gminy Szerzyny odbyło się głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyborach do Sejmu wybieranych jest 460 posłów z zarejestrowanych list kandydatów na posłów w 41 wielomandatowych okręgach wyborczych. W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5 % ważnie oddanych głosów w skali kraju. W odniesieniu do list koalicyjnych komitetów wyborczych – co najmniej 8 % ważnie oddanych głosów.

W wyborach do Senatu wybiera się 100 senatorów wg zasady większości – w 100 okręgach wyborczych

W Gminie Szerzyny wyborcy głosowali na 1 kandydata na senatora spośród 2 zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 35 do Senatu oraz na posłów spośród 162 kandydatów znajdujących się na 10 zarejestrowanych listach kandydatów 9 komitetów wyborczych partii, komitetów wyborczych wyborców i 1 koalicyjnego komitetu wyborczego – w okręgu wyborczym nr 15. W tym okręgu wybieranych jest 9 posłów.

Do przeprowadzenia wyborów powołano 5 obwodowych komisji wyborczych – 2 komisje w dziewięcioosobowym składzie oraz 3 komisje w siedmioosobowym składzie.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w Gminie Szerzyny wynosiła 6377. W trakcie głosowania wydano 3032 karty do głosowania w wyborach do Sejmu i 3032 karty – w wyborach do Senatu.

Jeden wyborca głosował przez pełnomocnika; nie było wyborców głosujących korespondencyjnie. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania głosowało 9 wyborców – w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Liczba kart wyjętych z urn wyniosła odpowiednio: do Sejmu 3028, do Senatu 3030. Wszystkie karty były ważne.

Łącznie na wszystkie zarejestrowane listy kandydatów na posłów wyborcy oddali 2907 głosów ważnych, w tym 121 głosów nieważnych ( 98 głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska 2 lub więcej kandydatów z różnych list i 23 głosy nieważne z powodu niepostawienia znaku”x” obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list ).

Liczba głosów nieważnych stanowi 4,16 % ogólnej liczby głosów – w wyborach do Sejmu.

Łącznie na wszystkich zarejestrowanych kandydatów na senatorów wyborcy oddali 2903 głosy ważne, w tym 127 głosów nieważnych ( 30 głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „x” obok nazwiska 2 lub większej liczby kandydatów, 97 głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata ).

Liczba głosów nieważnych stanowi 4,37 % ogólnej liczby głosów – w wyborach do Senatu.

Frekwencja wyborcza w Gminie Szerzyny wyniosła 47,55 % ( w kraju – 50,91 % ).

Wyborcy oddali następujące liczby głosów ważnych na poszczególne listy kandydatów na posłów :

 

Lista kandydatów na posłów

Liczba głosów ważnych

[ % ]

Lista nr 1 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1798

61,85

Lista nr 2 – KW Platforma Obywatelska RP

269

9,25

Lista nr 3 – KW Razem

41

1,41

Lista nr 4 – KW KORWiN

89

3,06

Lista nr 5 – Komitet Wyborczy PSL

400

13,76

Lista nr 6 – KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

32

1,1

Lista nr 7 – KWW „Kukiz15”

233

8,02

Lista nr 8 – KW Nowoczesna Ryszarda Petru

36

1,24

Lista nr 14 – KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”

6

0,21

Lista nr 15 – Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

3

0,1

Ogółem:

2907

100,00%

 

Najwięcej głosów w Gminie Szerzyny uzyskali kandydaci umieszczeni na listach kandydatów na posłów :

– z listy nr 1 – KW Prawo i Sprawiedliwość:

  • Wojtkiewicz Michał Jan – 359 głosów ważnych ( 19,97 % )

  • Skruch Wojciech – 312 głosów ważnych ( 17,35% )

  • Czech Anna Małgorzata – 311 głosów ważnych ( 17,29% )

  • Bernacki Włodzimierz – 287 głosów ważnych ( 15,96% )

  • Gładysz Piotr Janusz – 129 głosów ważnych ( 7,17% )

– z listy nr 2 – KW Platforma Obywatelska RP:

  • Augustyn Urszula Danuta – 189 głosów ważnych ( 70,26% )

  • Wardzała Robert Piotr – 37 głosów ważnych ( 13,75% )

– z listy nr 5 – Komitet Wyborczy PSL:

  • Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin – 282 głosy ważne ( 70,50% )

  • Sztorc Andrzej – 87 głosów ważnych ( 21,75% )

– z listy nr 7 – KWW „Kukiz15””

  • Kukiz Grzegorz Artur – 72 głosy ważne ( 30,90% ).

 

Wyborcy oddali następujące liczby głosów ważnych na poszczególnych kandydatów na senatorów :

 

Kandydaci na senatora

Liczba głosów ważnych

[ % ]

WĘGRZYN Łukasz Michał zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

822

28,32

WIATR Kazimierz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

2081

71,68

Ogółem

2903

100,00%

 

 

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00