Wyniki naboru asystent rodziny 2013

19 kwietnia 2013

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach informuje, że w
wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta
rodziny 
została wybrana Pani:

Tworzydło
Joanna

Uzasadnienie
dokonanego wyboru:

Zgodnie
z zastosowaną metodą naboru wybrano kandydatkę, która spełniła
wymogi formalne do przyjęcia na w/w stanowisko określone w
ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodzinnego. Wykazała
się
dyspozycyjnością
czasową, znajomością prawa oraz przedstawiła koncepcję planu
pracy z rodziną.


Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00