Wyniki referendum ogólnokrajowego w Gminie Szerzyny

8 września 2015

Ogólnokrajowe Referendum w Gminie Szerzyny

w dniu 6 września 2015r.

 

W dniu 6 września 2015r. w godzinach od 600 do 2200 w pięciu obwodach głosowania na terenie Gminy Szerzyny odbyło się głosowanie w ogólnokrajowym referendum.

Do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum powołano 5 obwodowych komisji do spraw referendum – 4 komisje w siedmioosobowym składzie oraz 1 komisja w sześcioosobowym składzie.

Osoby uprawnione do głosowania udzielały odpowiedzi ( pozytywnej lub negatywnej ) na urzędowej karcie do głosowania na trzy pytania referendalne:

  • czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP ?

  • czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa ?

  • czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego ?

     

Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum w Gminie Szerzyny wynosiła 6447. W trakcie głosowania wydano 323 karty do głosowania; nie było osób uprawnionych do głosowania głosujących korespondencyjnie, nie było również osób uprawnionych głosujących przez pełnomocnika. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania głosowało 2 osoby uprawnione do udziału w referendum.

 

Liczba kart wyjętych z urn wyniosła 323 – wszystkie karty były ważne.

 

Na pierwsze pytanie referendalne osoby uprawnione do udziału w referendum oddały ogółem 11 głosów nieważnych, 312 głosów ważnych, w tym 239 głosów pozytywnych „Tak”i 73 głosy negatywne „Nie”.

 

Na drugie pytanie referendalne osoby uprawnione do udziału w referendum oddały ogółem 8 głosów nieważnych, 315 głosów ważnych, w tym 44 głosy pozytywne „Tak” i 271 głosy negatywne „Nie”.

 

Na trzecie pytanie referendalne osoby uprawnione do udziału w referendum oddały ogółem 9 głosów nieważnych, 314 głosów ważnych, w tym 281 głosów pozytywnych „Tak”i 33 głosy negatywne „Nie”.

 

Frekwencja wyniosła 5,0 % przy czym:

  • w obwodzie głosowania Nr 1 w Szerzynach 5,4 %,

  • w obwodzie głosowania Nr 2 w Ołpinach 6,9 %,

  • w obwodzie głosowania Nr 3 w Czermnej 2,6 %

  • w obwodzie głosowania Nr 4 w Żurowej 5,0 %

  • w obwodzie głosowania Nr 1 w Swoszowej 2,5 %.

Frekwencja w kraju wynosiła 7,8 %.

 

Wynik nie jest wiążący, gdyż w ogólnokrajowym referendum wzięło udział mniej niż połowa osób uprawnionych do udziału w referendum.

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00