Zachowaj trzeźwy umysł lipiec 2014

1 lipca 2014

Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

W bieżącym roku Gmina Szerzyny przystąpiła po raz pierwszy do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn ” Zachowaj Trzeźwy Umysł ”.

Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W marcu do szkół zostały przekazane materiały edukacyjne związane z przedmiotową kampanią ( ulotki, plakaty, dyplomy, itp. ). Dnia 3 kwietnia 2014 r. zorganizowano spotkanie informacyjne Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wytypowanych szkolnych koordynatorów akcji.

Szkoły aktywnie włączyły się w realizację kampanii i wspólnie zrealizowały następujące przedsięwzięcia:

1. Turniej piłki halowej w Czermnej, który odbył się 8 maja 2014 r. Propagując zdrowy i aktywny tryb życia uczniowie gimnazjów z Szerzyn, Ołpin i Czermnej wzięli udział w rozgrywkach sportowych. Celem przeprowadzenia swego rodzaju spotkania integracyjnego było rozwijanie wśród uczniów aktywności, bez sięgania przy tym po używki.

2. ” Dzień Dziecka ”, który odbył się 30 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Ołpinach. Młodsze dzieci bawiły się uczestnicząc w różnych konkurencjach sportowych. Natomiast gimnazjaliści rywalizowali w szkolnym turnieju piłki halowej. Ponadto uczniowie wysłali swoje prace na ogólnopolski konkurs pn. ” Nasz czas ”.

3. ” Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego ”, który odbył się 2 czerwca 2014 r. w Zespole Szkól w Szerzynach. Głównym celem zorganizowanej imprezy było rozwijanie świadomego udziału uczniów w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnej. Biorąc udział we współzawodnictwie sportowym uczniowie kształtowali poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, uczyli się kulturalnego kibicowania oraz gry zgodnej z zasadami fair play.

Uczestnicy w/w rozgrywek otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, których zakup został współfinansowany w ramach ” Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2014 r. ”

{gallery}ROK_2014/zachowaj_trzezwy_umysl{/gallery}font size=

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00