Zapytanie-biegły rewident sprawozdania końcowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny

7 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania końcowego z realizacji projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2020”

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania – formularz oferty

Załącznik nr 1 do zapytania – formularz oferty – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 do zapytania – doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 3 do zapytania – protokół z badania sprawozdania końcowego

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00