Zarządzenie Wójta Gminy Szerzyny nr 109/2012

6 listopada 2012

Zarządzenie
Nr 109/2012


Wójta
Gminy Szerzyny


z
dnia 29 października 2012 roku


w
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej.Na
podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), §
1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010
r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej
szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.) oraz § 1 oraz § 5 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października
2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w
poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych
placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.),


zarządza
się, co następuje:


§
1


Ogłasza
się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej
Jadwigi Królowej w Żurowej zgodnie z załącznikiem.


§
2


Wykonanie
zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szerzynach.


§
3

Zarządzenie
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skan oraz załącznik

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00